UMUTKÖY ÇİFTLİK EVLERİ MALİKLER KURULU TOPLANTI ÇAĞRISI

 

Umutköy Çiftlik Evleri Malikler Kurulu ilk toplantısı, UMUTKÖY ÇİFTLİK EVLERİ  YÖNETİM SÖZLEŞMESİ uyarınca aşağıdaki gündem ile 26 Haziran 2021 cumartesi günü saat:13.00 de,  yeterli katılım sağlanmaması halinde  3 Temmuz 2021 günü saat 13.00 de  İçmeler Mahallesi Umut 5 Sokak No:7 Urla adresinde bulunan idari binada yapılacaktır.

 

Malikler kurulu toplantısına malikler bizzat veya malikin yazılı olarak yetkilendirilmesi halinde eşi, birinci dereceden kan ve kayın hısımlarından biri katılabilecektir.

 

 

UMUTKÖY ÇİFTLİK EVLERİ MALİKLER KURULU İLK TOPLANTI GÜNDEMİ

 

 • Açılış ve saygı duruşu,
 • Malikler arasından üç kişilik divan heyeti seçimi,
 • Toplantı tutanaklarının imzalanması hususunda divan heyetine yetki verilmesi,
 • Üç asil, üç yedek yönetim kurulu üyesi seçimi,
 • Bir asil, bir yedek denetçi seçimi,

8) Yönetim Kuruluna verilecek yetkilerin belirlenmesi,

 • Ortaklaşa kullanılan yerler ile ortak varlıklar, sosyal tesisler ile ilgili gerekli kararların alınması, havuz işletme esaslarının belirlenmesi,
 • Maliklerden alınacak aidatlar, ve diğer ödemelerin miktarı ve süresinde ödeme yapılmaması halinde alınacak faizin belirlenmesi,
 • Su kullanım esaslarının ve bedellerinin belirlenmesi, kademeli su bedeli uygulanması hususunda karar alınması,
 • H.S.S. Umutköy Konut Yapı Kooperatifi’nin tasfiye olması halinde Kooperatifin demirbaşlarının, alacaklarının ve borçlarının devralınması, bu konudaki gerekli kararların alınması,
 • H.S.S. Umutköy Konut Yapı Kooperatifi’nin tasfiye olması halinde başlamış olan işlerin tamamlanması için yönetim kuruluna yetki verilmesi,
 • 2863 ada ile ilgili tevhit ve ifraz işlemlerine devam edilmesi, bu konuda gerekli ödemelerin yapılmasının karara bağlanması,
 • Gediz Elektrik A.Ş devir ile ilgili elektrik sisteminde oluşacak giderlerin ve diğer ödemelerin yapılmasının karara bağlanması,

14) Yönetim kurulu üyelerine ve denetçiye ödenecek ücretin belirlenmesi,

15) Dilek ve öneriler.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VEKALETNAME

………………..       tarihinde yapılacak Umutköy Çiftlik Evleri Malikler Kurulu toplantısında malik olarak benim adıma katılmaya, oy kullanmaya ……… ( birinci dereceden kan ve kayın hısımlarından hangisi olduğu yazılarak )  …………………….. ( ad soyad TCKN) vekil tayin ettim.

 

 

Ad Soyad

TCKN

imza